Servis ERP Pokladní a príslušenstva

Servis ERP Pokladní a príslušenstva

Registračné pokladnice a POS systémy servis

Poskytujeme poradenstvo pri predaji registračných pokladní ERP a POS terminálov, fiskálnych tlačiarní, snímačov čiarového kódu, váh, testerov bankoviek a príslušenstva. Predajom naša psolupráca nekončí nakoľko poskytujeme vysoko profesionálny servis Vašej pokladne, POS terminálu a príslušenstva. Servis poskytujeme v servisnom stredisko v Brezne na Štúrovej ulici 22 alebo priamo u zákazníka prostredníctvom vyškoleného technika.

Poskytované služby v oblasti ERP pokladničných systémov:

  • fiskalizácia pokladnice
  •  uvedenie pokladne do prevádzky zo zápisom do knihy pokladnice
  • zálohovanie el. žurnálu na pamäťové média ako CD/DVD, USB flash disk
  • pravidelné servisné prehliadky ERP pokladníc a POS systémov
  • výmeny fiskálnych pamätí
  • programovanie položiek, editácia loga na účtenke
  • ukončenie prevádzky ERP pokladne
  • servisné opravy ERP pokladníc a príslušenstva

Výrobcovia a značky na ktoré poskytujeme servis:

Elcom MRP BOWA Datecs Varos FiskalPro