Servis VRP a ORP pokladníc a príslušenstva e-kasa

Servis VRP a ORP pokladníc a príslušenstva e-kasa

VRP a ORP pokladnice a POS systémy servis

Vážený zákazník, poskytujeme Vám bezplatné poradenstvo pri výbere zariadenia kompatibilného zo systémom e-kasa tak, aby ste splnili legislatívne požiadavky vyplývajúce zo zákona o elektronickej evidencii tržieb.

Poskytujeme poradenstvo pri predaji registračných pokladní e-kasa a POS terminálov, e-kasa tlačiarní, snímačov čiarových kódov, váh, testerov bankoviek a príslušenstva. Predajom naša spolupráca nekončí, nakoľko poskytujeme vysoko profesionálny servis Vašej pokladne, POS terminálu a príslušenstva. Servis poskytujeme v servisnom stredisku v Brezne na Šrámkovej ulici 2A, alebo priamo u zákazníka prostredníctvom vyškoleného technika.

Poskytované služby v oblasti ERP pokladničných systémov:

  • fiskalizácia pokladnice
  • uvedenie pokladne do prevádzky so zápisom do knihy pokladnice
  • zálohovanie el. žurnálu na pamäťové média ako CD/DVD, USB flash disk
  • pravidelné servisné prehliadky ERP pokladníc a POS systémov
  • výmeny chráneného dátového uložiska
  • programovanie položiek, editácia loga na účtenke
  • servisné opravy ERP pokladníc a príslušenstva

Výrobcovia a značky na ktoré poskytujeme servis:

Elcom MRP BOWA Datecs Varos FiskalPro