Prenájom vysokozdvižnej plošiny

Prenájom vysokozdvižnej plošiny

Vysokozdvižná autoplošina Renault Master  FDC1H6MOD špeciálne vozidlo s nadstavbou Versalift E-32-LE

Ponúkame prenájom vrátane spôsobylej osoby na obsluhu

Parametre autoplošiny:

 • max výška: 9,6 m
 • max bočný dosah: 7,1 m
 • max hmotnosť: 120kg+náradie
 • Napätie v koši: 230 V maximálna záťaž 2800 W, možnosť pripojenia na elektrickú sieť
 • cena prenájmu: 30 eur bez DPH/ hodina
 • cena dopravy: 0,8 eur bez DPH / kilometer

Výškové práce a služby s autoplošinou:

 • montáž, servis, čistenie kamerových systémov
 • montáž zabezpečovacích systémov
 • montaž osvetlenia, výmena žiaroviek
 • montáž WI-FI antén pre diaľkové prenosy
 • montáž satelitných tanierov
 • montáž bleskozvodov
 • montáž elektrických prípojek
 • vedenie elektrického a slaboprúdového vedenia vo výškach
 • zrezávanie prečnievajúcích stromov a drevín
 • čistenie fasád a okien na nehnuteľnostiach
 • odchyt včelých rojov
 • čistenie žľabov
 • natieračske práce vo výške
 • montážne práce vo výške
 • odpratávanie snehu zo striech, odstraňovanie námrazy a ľadových cencúľov