Prenájom vysokozdvižnej plošiny

Prenájom vysokozdvižnej plošiny

Poskytjem prenájom vysokozdvižnej techniky s certifikovaným pracovníkom

Vysokozdvižná autoplošina Renault Master  FDC1H6MOD špeciálne vozidlo s nadstavbou Versalift E-32-LE

Parametre autoplošiny:

max výška: 9,6 m

max bočný dosah: 7,1 m

max hmotnosť: 120kg+náradie

Napätie v koši: 230 V

cena prenájmu: 25 eur bez DPH/ hodina

cena dopravy: 0,7 eur bez DPH / kilometer

Výškové práce a služby s autoplošinou:

-montáž, servis, čistenie kamerových systémov

-montáž zabezpečovacích systémo

-montaž osvetlenia, výmena žiaroviek

-montáž WI-FI antén pre diaľkové prenosy

-montáž satelitných tanierov

-montáž bleskozvodov

-montáž elektrických prípojek

-vedenie elektrického a slaboprúdového vedenia vo výškach

-zrezávanie prečnievajúcích stromov a drevín

-čistenie fasád a okien na nehnuteľnostiach

-odchyt včelých rojov

-čistenie žľabov

-natieračske práce vo výške

-montážne práce vo výške

-odpratávanie snehu zo striech, odstraňovanie námrazy a ľadových cencúľov