Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Prehliadky proti odpočúvaniu

Sú určené pre tých, ktorý majú podozrenie z úniku informácii preberaných v kancelárii, byte alebo vozidle. Máme dlhoročné skúsenosti  s vyhľadávaním odpočúvacích zariadení a sme vybavený profesionálnou technikou, ktorá je na vysokej úrovni a je neporovnateľná s bežne dostupnými detekrmi predávaními na internete. Spoľahlivo vieme odhaliť signáli na úrvoni GSM, LTE, UHF, 3G, Bluetooth, Wi-fi, Wi-Max.

Ponuka poskytovaných služieb

  1. vyhľadávanie odpočúvania v miestnostiach – kancelárie, byty, sklady, predajne
  2. vyhľadávanie lokalizačných a odpočúvacích zariadení v automobiloch, karavanoch
  3. zabezpečenie priestorov proti odpočúvaniu – vypracovanie analýzy rizík, navrhnutie optimálnej obrany
  4. VIP dohľady – pravidelné prehliadky priestorov na dennej, týždenej, mesačnej frekvencii kontroly

Samotné prehliadky proti odpočúvaniu moňo rozdeliť na niekoľko postupných krokov, pričom každý postup je zameraný na odhalenie iných typov odpočúvacích. monitorovacích zariadení. Odborná prehliadka na profesionálnej úrovni eliminuje riziko úniku a zneužitia informácií a ochráni Vás pred rôznymi hrozbami či už aktívnych alebo pasívnych zariadení.

Postup pri odbornej prehliadke:

  1. Prehliadka proti  aktívnym odpočúvacím  zariadeniam
  2. Prehliadka protipasívnych odpočúvacích zariadeniam
  3. Detekcia manipulácie na pevných linkách
  4. Prehliadka proti ukrytým monitorovacímzariadeniam a  pinhole objektívom

 

Prehliadku vykonávajú pomocou detektorov a fyzicky 1-3 skúsený pracovníci tak aby sme dosiahli čo najväčsiu úspešnosť pri vyhľadávaní a odhaľovaní nechcených zariadení v našej kancelárii alebo byte.

V prípade detekcie podozrivého signálu pristupujeme k fyzickej kontrole/rozobratiu daného zariadenia alebo nábytku pri čom používame profesionálne zariadenie určené k rozoberaniu plastov a rôznych predmetov, tak aby nedošlo k poškodeniu. Len tak dokážeme spoľahlivo detekovaný signál a možné zariadenie vylúčit.

Cenník prehliadky priestorov

 
Do 50m² 26 eur / 1m²
Do 100m² 23 eur / 1m²
Do 200m² 20 eur / 1m²
Nad 200 m² 17 eur / 1m²
PREHLIADKY AUTOMOBILOV (bez DPH)
Malé a stredné vozidlá 250 eur
SUV 290 eur

 

 

 

 

 

 

Všetky naše ceny za prehliadky proti odpočúvaniu sú konečné. NIe je  v nich zahrnutá preprava v rámci SR.

Prehliadky vozidiel sú vykonávané firemným špecialistom priamo u klienta. Podmmienkou zo strany klienta je zaistenie krytých priestorov (napr. garáž)