Certifikáty a licencie

Certifikáty a licencieZáklady práce s termokamerou


ISO 9001 EN


ISO 9001 SK


ISO 14001 EN


ISO 14001 SK


Oprávnenie Technická Inšpekcia


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky


Technická licencia č. PT 001249