Objednávka servisného výjazdu

Názov firmy / Meno a priezvisko:*

Kontaktná osoba:*

Obec / Mesto:*

Telefón:*

E-mail:*

Typ servisu:* zmluvný nezmluvný

Priorita servisu:* veľmi vysoká vysoká nízka

Vami navrhovaný termín servisu:*

Odvetvie:* IT technika Bezpečnostné systémy Pokladničné systémy

Stručný popis problému:*

Odoslaním tohoto formuláru si záväzne objednávate termín výjazdu techika, ihneď po obdržaní objednávky na výjazd Vás bude kontaktovať vedúcie servisnej sekcie.Ďakujeme za objednávku a dôveru k našej spoločnosti KREKA SK s.r.o.! s pozdravom kolektív spoločnosti KREKA SK s.r.o.